IPAD


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

iPad 3 32GB Black- 4G + Wifi (Like New)

IPAD 3 32GB 4G + WFi- Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mới- Bảo hành 6 tháng.- Bao gồm: Máy + sạcChứ..

5.500.000 đ

iPad 3 64GB Black- 4G + Wifi (Like New)

IPAD 3 64GB 4G + WFi- Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mới- Bảo hành 6 tháng.- Bao gồm: Máy + sạcChứ..

5.700.000 đ

iPad 3 32GB White - 4G + Wifi (Like New)

IPAD 3 32GB 4G + WFi White - Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mới - Bảo hành 6 tháng. - Bao ..

5.700.000 đ

iPad 4 16GB White - 4G + Wifi (Like New)

IPAD 4 16GB 4G + WiFi White - Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mới - Bảo hành 6 tháng. - Bao..

6.600.000 đ

iPad Mini 1 16GB Black - 4G + Wifi (Like New)

 iPad Mini 1 16GB Black - 4G + Wifi - Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mới - Bảo hành 6 tháng..

5.000.000 đ

iPad Mini 1 16GB White - 4G + Wifi (Like New)

 iPad Mini 1 16GB White - 4G + Wifi (Like New)- Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mới- Bảo hành ..

5.200.000 đ

iPad Mini 1 32GB Black - 4G + Wifi (Like New)

 iPad Mini 1 32GB Black - 4G + Wifi (Like New)- Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mới- Bảo ..

5.300.000 đ

iPad Mini 1 32GB White - 4G + Wifi (Like New)

 iPad Mini 1 32GB White - 4G + Wifi (Like New)- Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mới- Bảo hành ..

5.500.000 đ

iPad Mini 1 64GB Black - 4G + Wifi (Like New)

 iPad Mini 1 64GB Black - 4G + Wifi (Like New)- Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mới- Bảo hành ..

5.500.000 đ

iPad Mini 2 16GB Black - 4G + Wifi (Like New)

 iPad Mini 2 16GB Black - 4G + Wifi (Like New) - Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mới - Bảo h..

6.500.000 đ

iPad Mini 2 16GB White - 4G + Wifi (Like New)

 iPad Mini 2 16GB White - 4G + Wifi (Like New) - Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mớ..

6.700.000 đ

iPad Air 1 16GB Black - 4G + Wifi (Like New)

 iPad Air 1 16GB Black - 4G + Wifi (Like New) - Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mới - Bảo hà..

7.500.000 đ

iPad Air 1 16GB White - 4G + Wifi (Like New)

 iPad Air 1 16GB White - 4G + Wifi (Like New) - Tình trạng: Đã qua sử dụng - như mới - B..

7.700.000 đ

Loading...