Macbook cũ

Macbook cũ

LamPhongStore.com chuyên dòng Macbook Cũ Chính Hãng Giá Tốt, 13inch và 15inch - Chất lượng Uy Tín, AppleCare: Macbook Pro Retina cũ, Macbook Air cũ, iMac cũ

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Apple Macbook Pro Retina 15 inch 2016 - MLH42 - Apple Care 05/2018

☘☘☘ Macbook Pro Retina 15" 2016 MLH42 Like new☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%, Apple Care 05/2018..

44.000.000 đ

Apple Macbook Pro Retina 15 inch 2016 - MLH42 - Option CPU 2,9Ghz + SSD 1TB + GPU 4Gb

☘☘☘ Macbook Pro Retina 15" 2016 MLH42 Like new☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%,✔ Cấu hình: &n..

50.000.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2017 - MPXT2 -Option Ram 16GB/512Gb SSD - AppleCare 07/2018

☘☘☘ Macbook Pro Retina 13" 2017  MPXT2 LikeNew☘☘☘ ✔ Tình trạng: likenew 99%, , AppleCare 0..

35.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2017 - MPTT2 - NEW SEAL Active online 23/01/2019

Apple đã ra mắt MacBook Pro 2017 chỉ 8 tháng sau khi ra mắt phiên bản New Macbook Pro 2016..

58.500.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2017 - MPTU2 - NEW SEAL Active online 09/02/2019.

Apple đã ra mắt MacBook Pro 2017 chỉ 8 tháng sau khi ra mắt phiên bản New Macbook Pro 2016..

49.000.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2017 - MPXQ2 - Apple Care: 09/2018

☘☘☘ Macbook Pro Retina 13" 2017  MPXQ2 LikeNew☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%. 23 lần sạc, A..

27.000.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2015 - MF839 - AppleCare 04/2018

☘☘☘ MF839 -  Macbook Pro Retina 13" 2015 - Likenew ☘☘☘ ✔ Tình trạng:   Like..

22.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2017 - MPTU2 - Option CPU 3,1Ghz + 512Gb SSD - Apple Care: 09/2018

☘☘☘ Macbook Pro Retina 15" 2017 Silver Touch Bar MPTV2 LikeNew☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%. 5 ..

49.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2017 - MPTT2 - Apple Care 09/2018

☘☘☘ Macbook Pro Retina 15" 2017 Gray Touch Bar MPTT2 ☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%. Apple Care:..

53.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2017 - MPTR2 - Apple Care: 06/2018

☘☘☘ Macbook Pro Retina 15" 2017 Gray Touch Bar MPTR2 LikeNew☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%. Appl..

45.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2016 - MLW82 - Apple Care: 2018

☘☘☘ Macbook Pro Retina 15" 2016 Silver Touch Bar MLW82 - Option CPU☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99..

43.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2016 - MLH32 - Apple Care: 2018

☘☘☘ Macbook Pro Retina 15" 2016 Space Gray Touch Bar MLH32 LikeNew☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%..

41.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2016 - MLW72 - Apple Care: 2018

☘☘☘ Macbook Pro Retina 15" 2016 Silver Touch Bar MLW72 LikeNew☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%. 65..

41.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2015 - MJLT2 - Option CPU 2,8Ghz

☘☘☘ MJLT2 -  Macbook Pro Retina 15" 2015 ☘☘☘ ✔ Tình trạng:    Like New 99%,..

36.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2015 - MJLT2

☘☘☘ MJLT2 -  Macbook Pro Retina 15" 2015 - Like New  ☘☘☘ ✔ Tình trạng: Like New ..

35.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2015 - MJLT2 - AppleCare 08/2018

☘☘☘ MJLT2 -  Macbook Pro Retina 15" 2015  ☘☘☘ ✔ Tình trạng:  Likenew 99%.&n..

35.500.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2015 - MJLQ2 - Option CPU 2.8Ghz + 512Gb SSD

☘☘☘ MJLQ2  - Macbook Pro Retina 15" 2015 - Option SSD 512 Gb☘☘☘  ✔ Tình trạng: &nb..

34.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2015 - MJLQ2 -like new

☘☘☘ MJLQ2  - Macbook Pro Retina 15" 2015 - Likenew ☘☘☘  ✔ Tình trạng:    ..

30.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2014 - MGXC2 - Max Option - Apple Care 01/2019

☘☘☘ MGXC2 - Macbook Pro Retina 15" 2014 ☘☘☘ ✔ Tình trạng:   ..

34.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2014 - MGXC2 - Option CPU 2,8Ghz

☘☘☘ MGXC2 - Macbook Pro Retina 15" 2014☘☘☘ ✔ Tình trạng:  LikeNew 99%.✔ Bao test 7 ng..

31.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2014 - MGXC2

☘☘☘ MGXC2 - Macbook Pro Retina 15" 2014 ☘☘☘ ✔ Tình trạng:   ..

30.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2014 - MGXA2 - Likenew

☘☘☘ MGXA2  - Macbook Pro Retina 15" 2014 - Likenew ☘☘☘ ✔ Tình trạng:    Ful..

26.000.000 đ

Apple Macbook Pro Retina 15 inch 2013 - ME294 - Max Option

☘☘☘ ME294 - Macbook Pro Retina 15" 2013 -  Likenew ☘☘☘ ✔ Tình trạng:  LikeNew 99..

32.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2013 - ME294 - Likenew

☘☘☘ ME294 - Macbook Pro Retina 15" 2013 - LikeNew ☘☘☘ ✔ Tình trạng:   LikeNew 99..

28.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2013 - ME293 - Option CPU 2,3Ghz + RAM 16GB

☘☘☘ ME293  - Macbook Pro Retina 15" 2013 - Likenew - Option☘☘☘ ✔ Tình trạng: 99%.&nbs..

24.000.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2013 - ME293 - Likenew

☘☘☘ ME293 - Macbook Pro Retina 15" 2013 - Likenew ☘☘☘ ✔ Tình trạng:    ..

22.500.000 đ

Macbook Pro Retina 15 inch 2013 - ME665 - Likenew

☘☘☘ Macbook Pro Retina 15 inch 2013 - ME665 ☘☘☘ ✔ Tình trạng: 99%.✔ Bao test 7 ngày + Bảo ..

24.000.000 đ

MacBook Pro Retina 15 inch 2012 - MC975 - Option 16GB Ram

☘☘☘ MC975 - Macbook Pro Retina 15" 2012 ☘☘☘ ✔ Tình trạng:  LikeNew 99%✔ Bao test 7 ng..

20.000.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2013 - ME865 - Likenew

☘☘☘ ME865 - Macbook  Pro Retina 13" 2013 - LikeNew ☘☘☘ ✔ Tình trạng:   ..

19.000.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2016 - MLH12 - Apple Care: 02/2018

☘☘☘ Macbook Pro Retina 13" 2016 Space Gray Touch Bar MLH12 LikeNew☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%..

32.000.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2016 - MNQF2 - Apple Care: 17/07/2020

☘☘☘ Macbook Pro Retina 13" 2016 Gray Touch Bar MNQF2 LikeNew☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%. 23 l..

35.000.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2016 - MLL42

☘☘☘ Macbook Pro Retina 13" 2016  MLL42 LikeNew☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%, 4 lần sạc.✔ B..

27.000.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2015 - MF843 - Likenew

☘☘☘ MF843 - Macbook Pro Retina 13" 2015   ☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%. ✔ ..

30.000.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2015 - MF841 - Like new

☘☘☘ MF841 - Macbook Pro Retina 13" 2015  ☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew 99%, ✔ Bao te..

27.000.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2015 - MF840 - Apple Care: 12/2018

☘☘☘ MF840 -  Macbook Pro Retina 13" 2015 Likenew ☘☘☘ ✔ Tình trạng: Mới 99%. AppleCare..

24.500.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2015 - MF840 - Likenew

☘☘☘ MF840 -  Macbook Pro Retina 13" 2015 Likenew ☘☘☘ ✔ Tình trạng: Mới 99%✔ Bao test ..

24.000.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2014 - MGX82 - Likenew

☘☘☘ MGX82 - Macbook Pro Retina 13" 2014 ☘☘☘ ✔ Tình trạng: LikeNew 99%. ✔ Bao test 7 n..

21.000.000 đ

Macbook Pro Retina 13 inch 2014 - MGX72 - Option 16GB

☘☘☘ MGX72 - Macbook Pro Retina 13" 2014 ☘☘☘ ✔ Tình trạng: LikeNew 99%.✔ Bao test 7 ngày + ..

20.000.000 đ

Macbook 12 inch 2015 - MK4N2

☘☘☘ MK4N2 - The New Macbook 12" 2015 - Gold ☘☘☘ ✔ Tình trạng: Mới 99%. 5 lần sạc. ✔ B..

22.000.000 đ

Macbook 12 inch 2015 - MK4M2 - Likenew

☘☘☘ MK4M2 - The New Macbook 12" 2015 - Màu Gold ☘☘☘ ✔ Tình trạng: Mới 99%. ✔ Bao test..

20.000.000 đ

Macbook 12 inch 2015 - MJY32 - Likenew

☘☘☘ MJY32 - The New Macbook 12" 2015 - Màu Grey ☘☘☘ ✔ Tình trạng: Likenew. ✔ Bao test 7 ng..

20.000.000 đ

Macbook Air 13 inch 2016 - MMGG2 - Option CPU i7

☘☘☘ MMGG2 -  Macbook Air 13" 2016 - Option i7 2,2ghz☘☘☘ ✔ Tình trạng: LikeNew 99%,&nb..

22.000.000 đ

Macbook Air 13 inch 2016 - MMGG2 - Likenew

☘☘☘ MMGG2 -  Macbook Air 13" 2016☘☘☘ ✔ Tình trạng: LikeNew 99%. ✔ Bao test 7 ngà..

19.000.000 đ

Macbook Air 13 inch 2016 - MMGF2 - Likenew

☘☘☘ MMGF2 -  Macbook Air 13" 2016☘☘☘ ✔ Tình trạng: LikeNew 99%.✔ Bao test 7 ngày + Bả..

17.500.000 đ

Macbook Air 13 inch 2016 - MMGF2 - Option CPU i7 - Apple Care: 07/2018

☘☘☘ MMGF2 -  Macbook Air 13" 2016☘☘☘ ✔ Tình trạng: LikeNew 99%.Apple Care: 07/2018✔ B..

19.000.000 đ

Macbook Air 13 inch 2015 - MJVE2 - Likenew

 MJVE2 - Macbook Air 13inch 2015  ✔ Tình trạng: Likenew 99%.✔ Bao test 7 ngày + Bảo h..

16.000.000 đ

Macbook Air 13.3" 2014 - MD761B - Likenew

☘☘☘ MD761B - Macbook  Air 13" 2014 - LikeNew ☘☘☘ ✔ Tình trạng: 99%.✔ Cấu hình: 1,4 Co..

17.000.000 đ

Apple Macbook Pro 13 inch 2012 - MD101

☘☘☘ MD101 -  Macbook Pro 13" 2012 - Like New  ☘☘☘ ✔ Tình trạng: 98%.✔ Cấu hình: ..

11.000.000 đ

MF886 - IMac RETINA 5K 27" 2014 - Option 16Gb Ram + 256 SSD

☘☘☘ MF886 -  IMac RETINA 5K 27" 2014 - Option 16Gb Ram + 256 SSD☘☘☘ ✔ Tình trạng: Lik..

39.000.000 đ

Apple iMac 5K 27 inch 2014 - MF886 - Likenew

☘☘☘ Apple iMac 5K 27 inch 2014 - MF886 - Likenew ☘☘☘ ✔ Tình trạng:  Like new 99%.&nbs..

37.000.000 đ

Apple iMac 21 inch 2013 - ME086 - Likenew

✔Cấu hình : CPU: 2.7GHz quad-core Intel Core i5Ram: 8GB of 1600MHz LPDDR3GPU: Intel Iris ProHDD..

21.000.000 đ

iMAC 27 inch Late 2013 - ME089 - Max Option

iMAC 27 inch Late 2013 - ME089 - Max Option✔ Cấu hình:    Core i7 3.7G..

36.000.000 đ

Loading...